Marhuenda Fluixá, Fernando, Departament de Didàctica i Organització Escolar, Universitat de València., España